“Calcium onmisbaar voor kwaliteit snijmaïs”

Calcium is een belangrijk nutriënt voor snijmaïs. Anders dan vaak gedacht wordt, is calcium niet alleen belangrijk voor de structuur van de bodem, maar is het ook onmisbaar voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas. Dat meldt BLGG AgroXpertus.

Calcium draagt bij aan een goede wortelontwikkeling en speelt een belangrijke rol bij de opbouw van celwanden. Als de calciumvoorziening niet goed is, kan de vruchtvorming en de groei van het gewas afgeremd worden. Dit betekent minder opbrengst en een slechtere kwaliteit.

Belang voor rantsoen

In de akkerbouw wordt het belang van calcium als belangrijk nutriënt steeds meer gezien. “Maar ook voor snijmaïs is het een onmisbaar”, vertelt Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus.  “Bij veel melkveehouders is snijmaïs een belangrijk onderdeel van het rantsoen voor de koeien. De opbrengst en kwaliteit van dit product begint bij de bodem en een goede nutriëntenvoorziening. Calcium verdient daarbij meer aandacht.”

Over calcium bestaat een hardnekkig misverstand. Ten onrechte wordt de zuurgraad (pH) vaak als directe indicator gezien voor de hoeveelheid calcium in de bodem waarover gewas kan beschikken. Gerard Abbink: “De pH van de bodem is geen directe maatstaf voor de hoeveelheid opneembaar calcium. Het kan zijn dat er veel calcium in de bodem aanwezig is, maar dat het slecht opneembaar is voor het gewas. Met BemestingsWijzer weet een ondernemer direct hoeveel er opneembaar is (tafel) en hoeveel calcium er op voorraad is in de bodem (keuken).”

Calcium in de bodemoplossing

Per hectare neemt mais 20 tot 50 kg calcium op. “Als we de rekensom maken, blijkt dat er op mais, maar ook op gras, structureel te weinig calcium wordt bemest”, vertelt Michel Raaphorst. “De aanvoer is met alleen drijfmest bij 50m3 ongeveer 10 kg. De situatie is er met de opkomst van Calciumarme, vloeibare meststoffen in de mais, niet beter op geworden. pH-optimalisatie is één argument om te bekalken, maar het voeden met calcium van de plant én bodem is net zo goed van groot belang. We zien als adviseurs in de praktijk aan de hand van de analyses van BLGG AgroXpertus, gestaag de conditie van de grond, de CEC en daarmee de bodemvruchtbaarheid, teruglopen.”

Calciumvoorziening

Het is dus van belang om de calciumvoorziening voor zowel kelder, keuken, tafel en bord op orde te hebben. Een goede balans is daarbij van belang. Teveel calcium kan de voorziening van magnesium en kalium in gevaar brengen. Per perceel kan dit anders zijn. Beoordeel daarom per perceel, door bemonstering en analyse van de bodem, wat de juiste bemesting is.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.