Maisteelt op ongeploegde bodem kost geen opbrengst

Het praktijknetwerk ‘Mais in de klei zonder harde kluiten’ teelde op proefpercelen mais op niet gekeerde grond. Er werd dus niet geploegd. Het doel van het praktijknetwerk is het blijven gebruiken van dierlijke mest bij de maisteelt op zware kleigronden met behoud van bodemstructuur.

Nu de kuilanalyses gedaan zijn, kan het netwerk concluderen dat maisteelt op niet gekeerde grond zeker niet onder doet voor mais op geploegde percelen. Zowel bij kerende als niet kerende grondbewerking is een grote spreiding tussen de percelen gebleken. De absolute VEM- en DVE-opbrengst komen overeen. De drogestofopbrengst was iets hoger bij NKG (niet kerende grondbewerking). Bemesting in het voorjaar na de hoofdgrondbewerking in het najaar, blijkt risicovol, zeker als dat volvelds gebeurt.

Goede zaaibedbereiding cruciaal

De ervaring is dat een goede zaaibedbereiding cruciaal is. Gezien het afgelopen seizoen vrij nat was, concludeert het netwerk dat ook een vlakke ligging van het perceel en goede ontwatering cruciaal zijn. Het netwerk deed ervaring op met bemesten en zaaien in dezelfde strook met GPS. Voor een optimaal resultaat is het noodzaak de mest en het zaad in dezelfde strook te leggen. Het netwerk zet de proeven dit jaar voort.  Het netwerk zal zich dan vooral concentreren op oplossingen om met GPS de mest dicht bij het zaad te krijgen.

Resultaten

In de tabel staan de resultaten van zeven proefpercelen. Op drie daarvan werd geploegd. Twee percelen werden in het najaar helemaal niet bewerkt. Die hadden een hoge drogestofopbrengst. Het perceel met de hoogste drogestofopbrengst werd in het najaar losgetrokken met een cultivator en in het voorjaar bemest. Na de bemesting werd gewoeld met een kromme tand en gezaaid, gecombineerd met een rotorkopeg. Bij de overige waarden scoort dit perceel in de middenmoot.

Perceel kg ds / ha ds-gehalte VEM / kg ds DVE / kg ds zetmeel / kg ds
1 15600 35,9 1001 49 355
2 16800 40 1009 54 423
3 16900 38,3 1024 53 400
4 9900 34,9 988 49 341
5 n.b. 34,5 997 52 393
6 n.b. 34,5 995 53 382
7 20300 35,8 978 50 358
Legenda Bewerking najaar (NJ), voorjaar   (VJ)
1 NJ: cultivateren, VJ: RDM m.b.v. sleepslangbemester, 1x   rotoreggen, zaaien
2 VJ: RDM m.b.v. bouwlandinjecteur, cultivateren, 1/2 perceel   combi: woeler + rotoreg, 1/2 perceel rotoreggen, zaaien
3 VJ: vaste mest, ploegen, RDM m.b.v. bouwlandinjecteur, 2x   rotoreggen, zaaien
4 NJ: ploegen, VJ: RDM m.b.v. sleepslangbemester, 2x rotoreggen,   zaaien
5 NJ: ploegen, VJ: RDM m.b.v. sleepslangbemester, 1x rotoreggen,   zaaien
6 NJ: ploegen, VJ: dunnefractie m.b.v. sleepslangbemester, 1x   rotoreggen, zaaien
7 NJ: cultivateren, VJ: RDM m.b.v. bouwlandinjecteur, combi:   woeler + rotoreg, zaaien
RDM: rundveedrijfmest
Perceel 2: woeler met rechte tand (Evers Holsteiner)
Perceel 7: woeler met gebogen tand (Kverneland CLI)
Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.