Nieuwe ziekte in de mais: maiskopbrand

In het midden van Nederland, langs de Maas, is vorige week op enkele percelen maiskopbrand geconstateerd, dat meldde PPO gisteren op haar website.

Pas in de bloei wordt zichtbaar dat een plant ziek is. Dan vormt zich zwart schimmelpluis in de pluim en een  harige schimmelbol in het schutblad. Soms heeft de schimmelbol groene uitlopers. Tot de bloei blijft een besmette plant slechts kleiner, andere visuele symptomen zijn dan niet te zien. Zwarte stof rond de hakselaar en zwarte mais op de kuil duiden op maiskopbrand.

Waarschijnlijk niet giftig

De onderzoekers van PPO hebben op dit moment nog te weinig informatie om iets te kunnen zeggen over giftigheid van de schimmel en van de aangetaste planten. Momenteel wordt een kuilmonster onderzocht. Volgende week verwacht PPO resultaten.

Waarschijnlijk valt de giftigheid mee. De veroorzakende schimmel, Sphacelotheca reiliana, is sterk verwant aan de schimmel die builenbrand veroorzaakt. Builenbrand vormt geen direct gevaar voor de diergezondheid. Bij meer dan 10 procent door builenbrand aangetaste planten, is het devies de mais niet vers te vervoederen. Datzelfde advies geldt voorlopig bij maiskopbrand.

Wat te doen

Wie symtomen in de mais vindt die duiden op maiskopbrand, adviseert PPO de volgende stappen te nemen.

  • Oogst zo laat mogelijk, de meeste schimmelbollen en sporen vallen dan op de grond en er komt dus minder in de kuil.
  • Bij zwarte maïs in de wagens of een zwarte stofwolk om de hakselaar: de mais apart inkuilen of niet inkuilen en over het veld verspreiden.
  • Machines na de oogst met lucht schoon blazen. Hoewel verspreiding door de wind ook plaats vindt moet extra verspreiding door machines zo veel mogelijk worden voorkomen.
  • Bij aantasting van meer dan 10 procent van de planten de mais niet vers voeren.
  • Maak melding bij PPO via jos.groten@wur.nl

De ziekte komt in Europa algemeen voor. Het is echter voor het eerst dat de ziekte officieel is vastgesteld in Nederland. Nu blijkt er ook vorig jaar al aangetaste mais te hebben gestaan op depercelen langs de Maas. Toen is echter niet aan de bel getrokken. De praktijk leert dat jongvee de zwarte mais laat liggen.

Geen actie

Volgens nieuweoogst.nu heeft EL&I-staatssecretaris Bleker gisteren in de Tweede kamer laten weten dat de overheid geen noodzaak ziet om in te grijpen. Volgens Bleker geldt geen bestrijdingsplicht en dus is het aan de sector om stappen te ondernemen. Bleker kan geen bron van de opstekende ziekte noemen.

In het schutblad ontstaat een harige schmmelbol.

In de pluim vormt zich zwart schimmelpluis.

De schimmelbol in het schutblad heeft soms groene uitlopers.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.