Dossier: Maisprijzen

Maisprijs: iets onder niveau vorig jaar

De stand van de mais in Nederland is goed. Dat geldt voor zowel Noord, Midden als Zuid Nederland. De verwachting is dat de opbrengst per hectare wat hoger zal zijn dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Lees verder

Maisprijs geschat op 1.625 euro per hectare

Elk jaar bepaalt de snijmaïskern Markelo de prijs van mais. Voor 2016 hebben de experts van de kern de prijs, de zogenoemde 100-punten prijs, bepaald op 1.250 euro. Dat betekent dat de prijs per hectare geschat wordt op 1.625 euro. Lees verder

Maisoogst 2016: nog geen prijs bekend

De maisoogst is in het zuiden inmiddels van start gegaan. In het midden en noorden is dit nog niet het geval maar dat zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, ook niet lang meer duren. Er wordt nog niet veel mais verhandeld. De afnemers zijn enigszins afwachtend. Daardoor is er nog geen prijs gevormd. Lees verder

Prijs snijmais op 1.780 euro per hectare

De prijs voor snijmais is bepaald op zo’n 1.780 euro per hectare. Althans, dat is de prijs die Snijmaiskern Markelo heeft vastgesteld. De Snijmaiskern is een partij die bemiddelt tussen kopers en verkopers. Elk jaar wordt er tijdens een bijeenkomst begin september de zogenoemde 100-punten prijs bepaald. Lees verder

Oogst 2015 later op gang

Als gevolg van de trage start van het maisseizoen, zal de oogst dit jaar later op gang komen. Over het algemeen staat de mais in Nederland er goed voor, alleen in het zuiden lijkt de opbrengst iets achter te blijven door droogte. Dat blijkt uit een belronde van Maiscoach. Lees verder

Vraag en aanbod in evenwicht

De vraag en het aanbod van mais is in evenwicht. Dat blijkt uit een rondgang van Maiscoach. Met name vanuit het zuiden van het land komt nog voldoende vraag. De afgelopen periode kwam die vraag vooral uit de gebieden waar men te kampen had met muizenschade. Lees verder

Maisprijs lager dan vorig jaar

Voldoende vraag en voldoende aanbod, de maismarkt is in evenwicht. Dat blijkt uit een rondgang van maiscoach langs enkele voerbedrijven. Als de vraag verder stijgt, is er kans dat de prijs mee stijgt. Lees verder

Beperkte handel in kuilmais

De handel in kuilmais is op dit moment beperkt. Veel bedrijven hebben een ruime ruwvoerpositie, hoewel er toch ook bedrijven zijn die wat krapper zitten. De prijzen van kuilmais variëren tussen 55 tot 60 euro per ton, afhankelijk van de voederwaardeanalyse. Lees verder

Prijs verse snijmais nog niet stabiel

Was er vorige week vooral in het zuiden van Nederland reuring op de maïspercelen, nu zijn de hakselaars ook in het midden en noorden van stal gehaald. De handel komt daarmee langzaam op gang. Door de gunstige weersomstandigheden verloopt de oogst voorspoedig. Lees verder

Eerste prijskaartje aan verse snijmais

De oogst is in het zuiden volop aan de gang. In de rest van het land is afgelopen week een voorzichtig begin gemaakt. De verwachting is dat het hier de komende week ook volop los gaat. Lees verder