Over Maiscoach.nl

Maiscoach.nl is een initiatief van AgriMedia in Wageningen, uitgever van vakbladen en websites voor agrarische professionals. De doelgroepen van deze gespecialiseerde uitgeverij variëren van akkerbouwers tot geitenhouders en van veeartsen tot hoveniers. Naast bekende vaktijdschriften als bijvoorbeeld Landbouwmechanisatie en V-focus maakt AgriMedia ook steeds meer sites rond thema’s zoals mechanisatie, Mechaman.nl, mest, Mestportaal.nl en maïs met Maiscoach.nl.

Mais oogsten op het juiste moment

Op deze website zit een knop “Oogstwijzer” die met behulp van een aantal vragen direct advies geeft over het beste oogsttijdstip. De methode is beschreven met een schema in het Handboek snijmaïs van Wageningen UR. Met deze site kunnen maistelers het oogstadvies op ieder moment en op iedere plek eenvoudig opvragen via internet.

Alle informatie over maisteelt

Behalve dit oogstadvies biedt Maiscoach.nl ook ander nuttig nieuws en handige tips over de teelt van maïs. De site ontsluit via pc en mobiel digitaal veel meer informatie uit het Handboek snijmaïs en biedt ook actuele informatie uit rassenlijsten. Na de oogst zal Maiscoach.nl het hele jaar door de teelt blijven volgen met adviezen over stoppelbehandeling, nieuws over de mechanisatie,  kwaliteit van kuilen, bemestingsadviezen en hulp bij de rassenkeuze.  De gratis site geeft onafhankelijke informatie en werkt samen met een aantal kennisinstellingen. De ontwikkeling van maiscoach.nl wordt gesteund door een aantal gerenommeerde bedrijven uit de zaadverdeling, mechanisatie en gewasbescherming.

Wilt u meer weten over Maiscoach.nl ? Neem contact met ons op >>

Reacties zijn gesloten.