Uitgebreide analyse mais

Als een boer wil weten welke mineralen en sporenelementen de mais bevat, wordt er een monster genomen van zijn maiskuil en gaat het voor een analyse naar het laboratorium van BLGG AgroXpertus in Wageningen. Daar wordt het gewas onderworpen aan een basisanalyse (linken naar pagina basis) en indien gewenst een uitgebreide analyse.

De eerste stap van de uitgebreide analyse is het vloeibaar maken van de mais. Dat gebeurt met behulp van salpeterzuur en, zoals de laborant bij BLGG ze noemt, magnetrongolven. Na deze stap ontstaat er een heldere vloeistof die klaar is voor de daadwerkelijke analyse.

De heldere vloeibare mais in de reageerbuizen wordt verneveld in plasma met een temperatuur van ongeveer 10.000 graden. Door de verhitting zenden de elementen licht uit en kan er gemeten worden hoeveel en welke mineralen en elementen er in de mais zit. Deze uitgebreide analyse duur van binnenkomst tot resultaat ongeveer vijf werkdagen.

Alle voedermiddelen analyseren

Voorlichters van de mengvoederindustrie zijn het met elkaar eens; om een goed stalrantsoen uit te rekenen, moeten alle voedermiddelen volledig zijn geanalyseerd. Dat vindt BLGG.

Dat betekent dat naast de voederwaarde ook de hoeveelheid mineralen en sporenelementen bekend moet zijn. Uitgaan van gemiddelde cijfers is te onnauwkeurig en kost uiteindelijk geld door een achterblijvende productie of een duur mineralenmengsel.

De mais wordt gewogen en in een reageerbuisje gestopt.

De mais wordt gewogen en in een reageerbuisje gestopt.

De maispoeder wordt vloeibaar gemaakt met behulp van salpeterzuur

De maispoeder wordt vloeibaar gemaakt met behulp van salpeterzuur

De 'magnetrons' maken de vloeibare mais helder

De ‘magnetrons’ maken de vloeibare mais helder

Een magnetron waarin mais tot een heldere vloeistof wordt omgetoverd

Een magnetron waarin mais tot een heldere vloeistof wordt omgezet

De laatste stap vindt plaats met behulp van plasma

De laatste stap vindt plaats met behulp van plasma

De hitte zorgt ervoor dat elementen uiteen vallen en door de machine geanalyseerd kunnen worden

Door de verhitting zenden de elementen licht uit en kan er gemeten worden hoeveel en welke mineralen en elementen er in de mais zitten.

Op een beeldscherm verschijnen de waarden

Op een beeldscherm verschijnen de waarden

De laborant bekijkt welke mineralen en sporenelementen er in de mais zitten

De laborant bekijkt welke mineralen en sporenelementen er in de mais zitten

Reacties zijn gesloten.