Waarom kiest Maiscoach voor de rassenlijst van DLV Plant?

Behalve DLV Plant, stelt ook het CSAR een rassenlijst op. DLV onderzoekt de maisrassen in opdracht van 11 kweekbedrijven. Het onderzoek van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR. In de commissie zetelen het Productschap Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland.

De DLV-lijst en CSAR-lijst zijn niet met elkaar te vergelijken. In beide onderzoeken vormen andere uitgangspunten de basis. Ten eerste zijn dat de locaties van de proefpercelen, maar ook de indexering verschilt. De opbrengsten worden gewaardeerd op basis van 100. Op de CSAR-lijst komt die 100 op een andere manier tot stand dan op de DLV-lijst waar 100 wordt bepaald aan de hand van referentieonderzoeken.

Doordat de lijsten geenszins vergelijkbaar zijn, is het vrijwel onmogelijk een tool te ontwerpen om de rassen van beide lijsten naast elkaar te zetten. Er moet dus een keuze voor één van beide lijsten gemaakt worden. Zodoende is de keuze gemaakt voor de lijst van DLV Plant.

Reacties zijn gesloten.