Stengelrot

De mate waarin de mais gevoelig is voor stengelrot, hangt af van de mate van resistentie en de rijpheid bij hakselen. Bij keuze voor een vroeg ras is resistentie tegen stengelrot van minder belang. Late rassen worden rijper en dus is de kans op stengelrot groter en resistentie van belang. Voor stengelrot geldt hetzelfde als voor stevigheid; op percelen waar stengelrot voorkomt, is een hoge score van belang.

<< Terug naar de maisrassenwijzer

Reacties zijn gesloten.